14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om biavl § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om biavl og bygger på lovbekendtgørelse nr. 13 af 04. January 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Miljø- og fødevareministeren kan meddele de forbud og påbud, der anses for nødvendige for overholdelse af loven eller af regler fastsat i medfør af denne lov eller bestemmelser i Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold omfattet af denne lov.

•••

Stk. 2 Hvis et påbud ikke efterkommes inden en nærmere fastsat frist, kan ministeren lade foranstaltningerne udføre for den ansvarliges regning.

•••
profile photo
Profilside