14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om biavl § 19

Uddrag fra forarbejderne til lov om biavl § 19:

Til § 18
Det foreslås, at fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler om kontrol med, at loven eller de i medfør af loven fastsatte regler overholdes. På tilsvarende vis kan der fastsættes bestemmelser om kontrol med overholdelse af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold omfattet af loven. Der...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.