14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om biavl § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om biavl og bygger på lovbekendtgørelse nr. 13 af 04. January 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Miljø- og fødevareministeren nedsætter et udvalg (Binævnet) til at rådgive ministeren i spørgsmål vedrørende loven, om regler fastsat i medfør af loven og om implementering af EU-regler og andre internationale forpligtelser. Herudover kan udvalget (Binævnet) rådgive ministeren i andre spørgsmål om biavlen og dens udviklingsmuligheder.

•••

Stk. 2 Ministeren fastlægger efter indstilling fra udvalget en overordnet strategi om understøttelse og udvikling af biavlen, herunder om prioritering af økonomiske midler og forskningsmidler til biavlen i Danmark.

•••

Stk. 3 Ministeren fastsætter udvalgets sammensætning. Som medlemmer af udvalget kan være repræsentanter for landsdækkende biavlsorganisationer, landbruget, forskningsinstitutioner, forbrugere og andre hensyn i relation til biavlen. Ministeren fastsætter forretningsorden for udvalget samt regler for dets arbejde, herunder for sekretariatsbetjening af udvalget.

•••
profile photo
Profilside