14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om biavl § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om biavl og bygger på lovbekendtgørelse nr. 13 af 04. January 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) overtræder forbud eller undlader at efterkomme et påbud meddelt efter § 16,

  • 2) undlader at afgive oplysninger efter § 18, stk. 2, eller

  • 3) undlader at stille bistand til rådighed efter § 18, stk. 2.

•••

Stk. 2 I regler, der er udstedt i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne. I reglerne kan der endvidere fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i regler fastsat af Det Europæiske Fællesskab om forhold, der er omfattet af denne lov.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside