14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning § 10:

Til § 10
Lov om billedkunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 1004 af 29. november 2003 med senere ændringer, foreslås ophævet ved denne lovs ikrafttræden....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.