14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning § 12:

Til § 12
Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed. Det foreslås i bestemmelsen, at loven ikke skal gælde for Grønland og Færøerne, da de tilskud, der ydes i Statens Kunstfonds regi, ydes i Danmark. I det omfang en tilskudsmodtager i Grønland eller på Færøerne – eller et andet sted uden for Danmarks territorium – modtager et tilskud, der er omfatt...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.