14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning § 2:

Til § 2
Til stk. 1Den foreslåede bestemmelse beskriver de former for støtte, som Statens Kunstfond kan gøre brug af til billedkunstneriske formål, herunder arbejdslegater, stipendier og præmieringer. I forslag til lov om Statens Kunstfonds virksomhed, § 7, stk. 1, nr. 1, anføres det, at støtte efter denne bestemmelse alene tildeles af legatu...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.