14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om danmarks grønne investeringsfond og bygger på lov nr. 1285 af 09. December 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes som en selvstændig statslig forvaltningsenhed inden for den offentlige forvaltning under erhvervs- og vækstministeren.

•••

Stk. 2 Fonden har til formål at medfinansiere investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet. Ved grøn omstilling forstås både tiltag, som kan fremme national grøn omstilling, og tiltag, som kan fremme global grøn omstilling, herunder udvikling og udbredelse af nye teknologier, omlægning af energisystemer til vedvarende energi, lagring og effektiv anvendelse af energi m.v. og fremme af global eksport af grøn teknologi, eksempelvis inden for vind og energieffektiviseringsløsninger. Danmarks Grønne Investeringsfonds finansiering skal bidrage til opfyldelse af temperaturmålene som defineret i Parisaftalen under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) vedtaget i Paris den 12. december 2015 på den 21. partskonference (COP21) under UNFCCC og underskrevet af Danmark i New York den 22. april 2016 og realisering af nationale klimamål og skal således aktivt finansiere tiltag, der reducerer belastningen for klima, natur og miljø, herunder tiltag rettet mod vandknaphed, fødevaremangel og bæredygtig fødevareproduktion.

•••

Stk. 3 Ved udvælgelsen af projekter og initiativer, der kan bidrage til enten den nationale grønne omstilling eller den globale grønne omstilling, og som kan finansieres af Danmarks Grønne Investeringsfond i medfør af denne lov, jf. stk. 2, foretager Danmarks Grønne Investeringsfond en samlet vurdering af det kommercielle og det omstillingsmæssige potentiale af det enkelte projekt eller initiativ.

•••

Stk. 4 Fondens formål opnås gennem lån og garantier til investeringer, der fremmer en grøn omstilling af samfundet, f.eks. inden for følgende områder:

  • 1) Energibesparelser.

  • 2) Vedvarende energi-anlæg.

  • 3) Større ressourceeffektivitet.

•••

Stk. 5 Fonden kan indgå i samarbejde med net- og distributionsselskaber, el- og gashandelsvirksomheder eller andre kommercielle aktører på energiområdet med henblik på at realisere fondens formål.

•••

Stk. 6 Finansiering i medfør af denne lov sker i overensstemmelse med de for Danmarks Grønne Investeringsfond til enhver tid gældende politikker for ansvarlig virksomhedsadfærd, herunder social ansvarlighed og foranstaltninger mod skatteunddragelse.

•••
profile photo
Profilside