14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om danmarks grønne investeringsfond og bygger på lov nr. 1285 af 09. December 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Danmarks Grønne Investeringsfond kan yde lån og garantier til private virksomheder, almene boligorganisationer og til offentlige selskaber og institutioner m.v., hvis formue er adskilt fra henholdsvis statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked. Fonden kan derudover yde lån og garantier til virksomheder, som tilbyder eller faciliterer finansiering af energi- og miljømæssig renovering, herunder eksempelvis i form af energirenovering af private boliger.

•••

Stk. 2 Fonden kan mod vederlag, som modsvarer risikoen på lånet eller garantien, yde både sidestillede og efterstillede lån samt garantier med eller uden sikkerhed i medfør af § 1, stk. 4. Som vederlag kan fonden bl.a. modtage rettigheder eller finansielle instrumenter, som kan konverteres til ejerandele i virksomheder. Fonden kan ligeledes modtage ejerandele i virksomheder som følge af fondens konvertering af låneinstrumenter og andre gældsinstrumenter.

•••

Stk. 3 Fonden kan yde lån eller garantier på samlet op til 60 pct. af omkostningerne forbundet med investeringsprojekter målt på den samlede portefølje af lån og garantier. Ved fondens ydelse af lån og garantier til virksomheder, som tilbyder eller faciliterer finansiering af energi- og miljømæssig renovering i medfør af stk. 1, skal det finansieringsmaksimum, som er nævnt i 1. pkt., vurderes på baggrund af omkostninger forbundet med projektfinansieringerne i den virksomhed, Danmarks Grønne Investeringsfond yder finansiering til.

•••

Stk. 4 Fonden kan yde enkeltstående lån eller garantier med en løbetid på op til 30 år.

•••

Stk. 5 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om grænsen for fondens finansiering målt på den samlede portefølje, jf. stk. 3, og øge eller mindske låne- eller garantistørrelse og løbetid, jf. stk. 4.

•••
profile photo
Profilside