14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Dansk Institut for Internationale Studier § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 554 af 18. juni 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

•••

Stk. 2 Dansk Institut for Internationale Studier overtager samtlige de aktiver og passiver og indtræder i samtlige de rettigheder og forpligtelser, som instituttet har ved lovens ikrafttræden. Udenrigsministeren fordeler samtlige de aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, der påhviler Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, mellem Dansk Institut for Internationale Studier og Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, afhængigt af hvilket af de to institutioners mandater den enkelte rettighed eller forpligtelse vedrører. Direktøren for Dansk Institut for Internationale Studier fortsætter indtil udløbet af sin kontraktperiode.

•••

Stk. 3 De nuværende medlemmer af bestyrelsen for Dansk Institut for Internationale Studier under Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder fortsætter som medlemmer af bestyrelsen for det nye, selvstændige institut i den resterende tid af den periode, de er udpeget for, bortset fra medlemmer udpeget af statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren, som afbeskikkes af de pågældende ministre. Udenrigsministeren og forsvarsministeren udpeger derefter hver en repræsentant til at deltage i bestyrelsesmøderne som observatører med taleret, men uden stemmeret.

•••
profile photo
Profilside