14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Dansk Institut for Internationale Studier § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 554 af 18. juni 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Dansk Institut for Internationale Studier arbejder for opfyldelsen af sit formål ved at

  • 1) udføre, fremme og samordne uafhængig forskning om internationale forhold,

  • 2) følge den internationale udvikling med henblik på at vurdere og fremkomme med uafhængig analyse af og anbefalinger om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation og muligheder i en bred politisk, økonomisk og kulturel sammenhæng, herunder Danmarks placering i forhold til udviklingspolitiske problemstillinger,

  • 3) udarbejde redegørelser og udredninger efter anmodning fra Folketinget og regeringen eller på eget initiativ inden for instituttets virkefelt og på institutdirektørens ansvar,

  • 4) formidle forskningsresultater, analyser og viden og udøve dokumentations- og informationsvirksomhed, herunder biblioteksvirksomhed, om internationale forhold,

  • 5) medvirke ved forskeruddannelse i samarbejde med andre forskningsinstitutioner, herunder støtte udvikling af forskningskapacitet i udviklingslandene, og gennemføre videreuddannelse for instituttets brugere og

  • 6) fungere som bindeled mellem danske og internationale forskningsmiljøer inden for instituttets virkefelt.

•••
profile photo
Profilside