14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Dansk Institut for Internationale Studier § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 554 af 18. juni 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Instituttet kan i overensstemmelse med sit formål modtage indtægter fra fonde, gaver m.v. og kan drive indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder konsulentbistand og rådgivning, i det omfang dette er foreneligt med varetagelsen af instituttets øvrige opgaver.

•••

Stk. 2 Instituttet kan i overensstemmelse med sit formål indgå flerårige aftaler med offentlige myndigheder om løsning af konkrete opgaver.

•••
profile photo
Profilside