14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om dansk turisme § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om dansk turisme og bygger på lovbekendtgørelse nr. 242 af 15. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Til fremme af det formål, der er nævnt i § 2, varetager Det Nationale Turismeforum følgende opgaver:

  • 1) Udarbejdelse af en national strategi for dansk turisme, som skal fastlægge de centrale prioriteter og mål for dansk turisme.

  • 2) Bidrage til strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats.

  • 3) Indsamling af viden om turisme og igangsættelse og udarbejdelse af analyser, herunder en større årlig analyse af udviklingen i dansk turisme.

  • 4) Udarbejdelse af en årlig rapport til erhvervsministeren.

  • 5) Koordinering af den offentlige turismefremmeindsats med udgangspunkt i den nationale strategi for dansk turisme.

•••

Stk. 2 Det Nationale Turismeforum skal følge udmøntningen af den nationale strategi for dansk turisme.

•••

Stk. 3 Det Nationale Turismeforum skal aktivt arbejde for, at der er sammenhæng i den offentlige turismefremmeindsats, og at der ikke etableres overlappende turismefremmeindsatser.

•••

Stk. 4 Det Nationale Turismeforum sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet.

•••

Stk. 5 Erhvervsministeren kan henlægge varetagelsen af andre opgaver til Det Nationale Turismeforum.

•••
profile photo
Profilside