14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om dansk turisme § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om dansk turisme og bygger på lovbekendtgørelse nr. 242 af 15. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ledelsesmæssige forhold
Dansk Turismes Advisoryboard består af 1 formand, 17 andre medlemmer og 1 observatør. Formanden, medlemmerne og observatøren udpeges af erhvervsministeren.

•••

Stk. 2 Dansk Turismes Advisoryboard består ud over formanden af:

 • 1) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra DI.

 • 2) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Dansk Erhverv.

 • 3) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra HORESTA.

 • 4) 3 medlemmer, som udpeges efter indstilling fra de organisationer i Turisterhvervets Samarbejdsforum, som ikke i forvejen repræsenteres i advisoryboardet.

 • 5) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO).

 • 6) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Friluftsrådet.

 • 7) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Fagligt Fælles Forbund - 3F.

 • 8) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Dansk Turismefremme.

 • 9) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Destinationer.

 • 10) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Organisationen Danske Museer.

 • 11) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Havne.

 • 12) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

 • 13) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 • 14) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Kulturministeriet.

 • 15) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Regioner.

 • 16) 1 observatør, som udpeges efter indstilling fra KL.

•••

Stk. 3 Medlemmerne i Dansk Turismes Advisoryboard udpeges for en periode på op til 4 år. De pågældende kan genudpeges en gang.

•••

Stk. 4 Dansk Turismes Advisoryboard sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet.

•••
profile photo
Profilside