14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Den Danske Naturfond § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om den danske naturfond og bygger på lov nr. 1518 af 27. December 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Kapitel 2 med undtagelse af §§ 11-14 og kapitel 4 og 5 med undtagelse af § 36, stk. 3 og 4, og §§ 37-39 i lov om offentlighed i forvaltningen samt regler fastsat i medfør af disse bestemmelser gælder for Den Danske Naturfond.

•••

Stk. 2 Kapitel 2 med undtagelse af § 5 og kapitel 6 i forvaltningsloven gælder for Den Danske Naturfond ved behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af fonden. Forvaltningslovens kapitel 2 med undtagelse af § 5 gælder også for behandlingen af sager om indgåelse af kontraktsforhold eller lignende privatretlige dispositioner. Forvaltningslovens § 3 gælder ikke for fondens bestyrelses beslutninger om vederlag m.v. til medlemmer af bestyrelsen.

•••

Stk. 3 De almindelige forvaltningsretlige grundsætninger og principper om lighed, magtfordrejning og proportionalitet gælder for Den Danske Naturfond.

•••
profile photo
Profilside