14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Den Danske Naturfond § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om den danske naturfond og bygger på lov nr. 1518 af 27. December 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Overdrager Den Danske Naturfond undtagelsesvis arealer med en værdifuld naturtilstand m.v., er overdragelsen betinget af, at der mellem fonden og erhververen indgås aftale om opretholdelse af denne naturtilstand m.v. og af den for offentligheden gældende adgang, og at aftalen herom tinglyses som byrde på ejendommen med fonden som påtaleberettiget. Dette gælder ikke, for så vidt angår arealer som omhandlet i § 6, stk. 2.

•••

Stk. 2 Sker overdragelse af arealer som omhandlet i stk. 1 i forbindelse med Den Danske Naturfonds opløsning, skal overdragelsen godkendes af miljøministeren.

•••

Stk. 3 I tilfælde af Den Danske Naturfonds opløsning indtræder miljøministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, i fondens sted som påtaleberettiget, for så vidt angår de aftaler, der er nævnt i stk. 1. Delegationsbekendtgørelse

•••
profile photo
Profilside