14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om den europæiske menneskerettighedskonvention § 1:

Til § 1.
Kun protokoller, der er ratificeret eller undertegnet uden ratifikationsforbehold og ikrafttrådt, er medtaget i opregningen. Det bemærkes i denne forbindelse, at der løbende i Europarådet foregår revision af reglerne i konventionskomplekset, der også i de kommende år må forventes udbygget med yderligere tillægsprotokoller. ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.