14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om den europæiske unions agentur for retshåndhævelsessamarbejde (europol) § 1:

Til § 1
Bestemmelsen indebærer, at Folketinget efter grundlovens § 19, stk. 1, giver samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tiltræder en mellemstatslig aftale med Europol om operationelt og strategisk samarbejde.Aftalen gælder i Danmark efter bekendtgørelse i Lovtidende. Som bilag til aftalen vil endvidere i Lovtidende blive bekendtgjort Europol-for...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.