14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 411 af 27. April 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Justitsministeren kan fastsætte regler om tavshedspligt og beskyttelse af informationer.

•••

Stk. 2 Justitsministeren kan fastsætte regler om straf af bøde eller fængsel indtil 2 år for overtrædelse af regler fastsat i medfør af stk. 1.

•••
profile photo
Profilside