14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om den europæiske unions udvidelse med bulgarien og rumænien § 3:

Til § 3
Ifølge denne bestemmelse vil loven træde i kraft samtidig med, at traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union træder i kraft. Bestemmelsen om, at § 1 træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende, medfører, at traktaten herefter kan ratificeres på Danmarks vegne. ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.