14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om den europæiske unions udvidelse med kroatien § 4:

Til § 4
Traktaterne, som danner grundlag for Den Europæiske Union, finder ikke anvendelse for Færøerne, jf. § 8 i lov af nr. 447 af 11. oktober 1972 om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber.Grønland har status af oversøisk område i henhold til TEUF’s 4. del, jf. § 9 i lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber som ændret ved lov...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.