14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager § 3

Bekendtgørelse af lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 5 af 03. January 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Kirkeministeren kan efter forudgående forhandling med biskoppen beslutte, at en læresag skal rejses.

•••

Stk. 2 Hvis biskoppen forlanger det, skal kirkeministeren rejse læresag.

•••

Stk. 3 Forinden sag rejses, jf. stk. 1 og 2, skal der gives Akademikernes Centralorganisation lejlighed til at udtale sig.

•••

Stk. 4 Kirkeministeren kan bestemme, at tjenesteforseelser, der ikke er omfattet af § 1, skal medinddrages under sagen.

•••
profile photo
Profilside