14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager § 8:

Til § 8
I henhold til stk. 1 har den indklagede de samme rettigheder og pligter, som tilkommer tiltalte under en straffesag, der behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 80. Dette indebærer bl.a., at en præst eller provst, der er lovligt tilsagt, har pligt til at give møde for præsteretten, men at den pågældende ikke har ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.