14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om elektroniske cigaretter m.v. § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om elektroniske cigaretter m.v. og bygger på lovbekendtgørelse nr. 580 af 26. March 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Registreringspligt
Den, der vil markedsføre elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin til forbrugere her i landet eller i et andet EU-/EØS-land ved fjernsalg på tværs af grænser, skal, inden markedsføringen påbegyndes, lade sig registrere hos Sikkerhedsstyrelsen. Markedsføringen må først påbegyndes, når Sikkerhedsstyrelsen har bekræftet, at registreringen har fundet sted.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om de oplysninger, der skal ledsage en registrering efter stk. 1, og styrelsens behandling af registreringen.

•••

Stk. 3 Ved ændringer i oplysningerne registreret efter regler fastsat i medfør af stk. 2 har den registrerede pligt til at give meddelelse herom til Sikkerhedsstyrelsen. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om meddelelsespligten efter 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside