14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Elforsyningsloven § 2

Lov om elforsyning paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af elforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Loven finder anvendelse på produktion, transport, handel og levering af elektricitet samt på aggregering og energilagring.

•••

Stk. 2 Loven gælder på land- og søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.

•••

Stk. 3 Loven omfatter ikke virksomhed, der er reguleret efter lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov).

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter, som er omfattet af loven, helt eller delvis skal undtages fra lovens bestemmelser. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere bestemme, at adgangen til dispensation fra kravet om, at kommunal og regional elproduktion ved solcelleanlæg skal udøves i selskaber med begrænset ansvar, begrænses eller stoppes.

•••
profile photo
Profilside