14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1593 af 22. December 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Kommunen udbetaler jobpræmie uden ansøgning til personer, der har indtægter som nævnt i § 3.

•••

Stk. 2 Kommunen udbetaler jobpræmie til personer, der er registreret til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, og som ikke samtidig får udbetalt offentlige forsørgelsesydelser som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-9, barseldagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og SU efter lov om statens uddannelsesstøtte. Jobpræmie til disse personer udbetales efter ansøgning, for perioden efter at kommunen har modtaget ansøgningen.

•••

Stk. 3 Jobpræmien udbetales for de perioder fra den 1. januar 2011 til og med den 31. december 2012, hvor betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt.

•••
profile photo
Profilside