14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 117

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 117:

Til § 117
Efter de gældende regler i § 69, stk. 1, skal jobcenteret sørge for, at personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, jf. § 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har mulighed for 1) ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter § 7...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.