14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 119

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 119:

Til § 119
Efter de gældende regler i § 70 b stilles der krav om, at medarbejdere kun kan blive ansat i et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, hvis de pågældende har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår. Kravet kan ikke opfyldes ved at være ansat i et fleksjob efter overenskomste...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.