14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 124

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 124:

Til § 124
Efter gældende regler i § 70 f, stk. 4, fremgår det, at personer, der under ferie modtager løn, ferieydelse eller feriegodtgørelse, er berettiget til fleksløntilskud under ferien. § 70 f, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Fleksløntilskuddet kan udbetales under ferieophold i udlandet.Efter gældende regler i § 70 f, stk. 5, følger det, at perso...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.