14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børne- og ungeydelsesloven § 11

Lov om en børne- og ungeydelse paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børne- og ungeydelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 724 af 25. maj 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Krav på børne- og ungeydelsen kan ikke overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning.

•••

Stk. 2 I hele den ydelse, som den enkelte er berettiget til at få udbetalt, jf. § 4, kan modregnes den enkelte berettigedes restancer vedrørende betaling for dag- og klubtilbud efter dagtilbudsloven og de tidligere gældende §§ 29 og 35 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, og skolefritidsordning, jf. § 50, stk. 2, i lov om folkeskolen. Ydelsen kan i øvrigt ikke anvendes til modregning af eventuelle offentlige krav, bortset fra eventuel skyldig børne- og ungeydelse efter denne lov.

•••
profile photo
Profilside