14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en fælles patentdomstol m.v.  - Bemærk, at loven ikke er trådt i kraft endnu. Erhvervs- og vækstministeren er bemyndiget til at sætte loven i kraft, jf. lovens § 3, stk. 1, hvilket ikke ses at være sket. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om en fælles patentdomstol m.v. og bygger på lov nr. 551 af 02. June 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Anmodning om, at et forlig, en afgørelse eller en kendelse, som er omfattet af aftalen, skal fuldbyrdes, indgives til fogedretten. Anmodningen skal være skriftlig.

•••

Stk. 2 Fuldbyrdelse af et forlig, en afgørelse eller en kendelse omfattet af aftalen sker efter retsplejelovens regler.

•••

Stk. 3 Hvis en part ikke overholder betingelserne i en kendelse afsagt af den fælles patentdomstol, kan fogedretten pålægge parten tvangsbøder, der skal betales til den fælles patentdomstol. Den enkelte bøde skal stå i rimeligt forhold til betydningen af den kendelse, der skal fuldbyrdes, og indskrænker ikke den pågældende parts ret til at kræve erstatning eller sikkerhedsstillelse.

•••
profile photo
Profilside