14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om erhvervsgrunduddannelse  - Ophæves den 1. august 2019 - med undtagelse af § 15 a § 3

Lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om erhvervsgrunduddannelse og bygger på lovbekendtgørelse nr. 738 af 20. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Uddannelsen varer 2 år, jf. dog stk. 2, hvoraf mindst 20 uger og højst 40 uger er skoleundervisning, jf. § 2, stk. 3. Uddannelsen kan i særlige tilfælde forlænges med indtil 1 års praktikuddannelse.

•••

Stk. 2 For unge, der er fyldt 19 år, og som har haft mindst 6 måneders forudgående beskæftigelse på fuld tid, kan uddannelsens varighed nedsættes til 18 måneder.

•••

Stk. 3 Praktikdelen, jf. § 2, stk. 2, foregår enten på en arbejdsplads ved midlertidig ansættelse af den unge i virksomheden eller på værkstedsskole med skoleydelse, jf. § 5, stk. 3.

•••

Stk. 4 Skoleundervisningen kan foregå på institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, voksenuddannelsescentre, daghøjskoler, ungdomsskoler, efterskoler, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler og lignende institutioner, der er godkendt i henhold til anden lovgivning.

•••
profile photo
Profilside