14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1542 af 13. december 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Transport- og bygningsministeren bemyndiges til at anlægge en ny enkeltsporet jernbane fra Lindholm Station til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg og at fastsætte et ibrugtagningstidspunkt herfor.

•••

Stk. 2 Kort over jernbanens linjeføring, placering af stationen og det nye klargøringsanlæg, jf. stk. 1, fremgår af lovens bilag 1.

•••
profile photo
Profilside