14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1542 af 13. december 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Transport- og bygningsministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at undgå væsentlig forsinkelse eller fordyrelse af anlægget, jf. § 1, bestemme, at krav, påbud eller forbud efter lov om miljøbeskyttelse vedrørende støj ikke finder anvendelse.

•••

Stk. 2 Transport- og bygningsministerens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside