14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om finansiel virksomhed § 60e

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om finansiel virksomhed og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1447 af 11. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§60e §§ 60 b-60 d finder ikke anvendelse på

  • 1) pensionsordninger, som fra den 21. maj 2018 ikke længere optager medlemmer,

  • 2) pensionsordninger, der er taget under administration i henhold til §§ 253-258, så længe administrationen varer, og

  • 3) en engangsydelse fra en arbejdsgiver til en lønmodtager ved den pågældende lønmodtagers ansættelsesforholds ophør, når ydelsen ikke er knyttet til alderspension.

•••

Stk. 2 §§ 60 b og 60 c finder alene anvendelse for pensionsopsparingen og ikke eventuelle forsikringer, som er knyttet til pensionsordningen, eller ydelser, som tilfalder andre end lønmodtageren selv.

•••
profile photo
Profilside