14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Højskoleloven § 36

Lov om folkehøjskoler paragraf 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af højskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 280 af 25. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Kulturministeren kan for skoler, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller kulturministerens påbud, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis.

•••

Stk. 2 Kulturministeren kan endvidere efter drøftelse med folkehøjskolernes forening beslutte, at der ikke ydes tilskud til en skole, hvis undervisning eller øvrige forhold findes åbenbart i strid med sædvanlig praksis for folkehøjskoler.

•••

Stk. 3 Kulturministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for skoler, som begæres erklæret konkurs eller standser sine betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en skoles virksomhed må indstilles.

•••

Stk. 4 Kulturministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen har været fejlagtigt eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig.

•••

Stk. 5 Tilskud, der bortfalder eller tilbagebetales, tilfalder staten.

•••

Stk. 6 For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

•••
profile photo
Profilside