14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forbrugsafgiftsloven § 14

Lov om forskellige forbrugsafgifter paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forbrugsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1445 af 21. juni 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Virksomheder, der har været registreret som registrerede varemodtagere efter § 16 a, stk. 3, for afgift af varer omfattet af § 13, kan få godtgørelse af afgift af de varer, som virksomhederne har på lager den 1. oktober 2022, og som de har angivet eller skal angive afgift af efter § 16 a, stk. 4. Den i 1. pkt. nævnte godtgørelse opnås, ved at virksomhederne på afgiftsangivelsen for afgiftsperioden september måned angiver godtgørelse af afgiften af de varer, som virksomhederne har på lager den 1. oktober 2022, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.

•••

Stk. 2 Er der betalt afgift af varer omfattet af § 13 efter reglerne i § 15, stk. 1, eller § 16 a, stk. 4, kan afgiften godtgøres, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Varen tages retur fra og med den 1. oktober 2022 til og med den 31. januar 2023 af den virksomhed, som har betalt afgiften til told- og skatteforvaltningen.

  • 2) Køberen er godtgjort eller godtgøres varens pris inklusive afgiften.

  • 3) Varen tilintetgøres eller påsættes stempelmærke.

•••

Stk. 3 Anmodning om godtgørelse efter stk. 2 skal indgives til told- og skatteforvaltningen senest den 1. september 2023. Det er en betingelse for godtgørelse efter stk. 2, at told- og skatteforvaltningen kan overvære tilintetgørelsen.

•••
profile photo
Profilside