14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forskellige forhold ved Grønlands Selvstyre § 8

Lov om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 474 af 12. June 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Den, der ved lovens ikrafttræden er ansat som biskop over Grønlands stift, tilbydes fra dette tidspunkt ansættelse som tjenestemand under vedkommende grønlandske myndighed med løn-, ansættelses- og pensionsvilkår, der svarer til de for den pågældende under ansættelsen i staten gældende.

•••

Stk. 2 Hvis biskoppen ikke ønsker at overgå til ansættelse under vedkommende grønlandske myndighed, opretholdes ansættelsesforholdet til staten, men den pågældende varetager sin tjeneste under pågældende grønlandske myndighed. Biskoppen har ikke krav på rådighedsløn eller pension som følge af bestemmelsen i 1. pkt. Bestemmelserne i § 37 a, stk. 5, i lov om statens tjenestemænd i Grønland og § 24 b, stk. 3, jf. stk. 1 og 2, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside