14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forsøg i folkekirken § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om forsøg i folkekirken og bygger på lov nr. 460 af 15. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Kirkeministeren udbyder hvert år en eller flere forsøgsrammer, som menighedsråd m.v., jf. § 3, stk. 1, kan ansøge om at deltage i. Kirkeministeren træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøgning godkendes. Forsøgsperioden er 2 år fra iværksættelsestidspunktet, jf. stk. 6.

•••

Stk. 2 Menighedsrådet træffer beslutning om, hvorvidt menighedsrådet ønsker at deltage i konkrete forsøg.

•••

Stk. 3 Menighedsrådet skal beskrive forsøget i en forsøgsskabelon, der skal indsendes til kirkeministeren inden en af ministeren nærmere fastsat frist, jf. stk. 6. Øvrige oplysninger om forsøget indsendes som bilag til forsøgsskabelonen.

•••

Stk. 4 Der skal i forsøgsskabelonen tages stilling til facilitering af forsøget. Det er ikke kun folkekirkelige myndigheder, der kan facilitere forsøg.

•••

Stk. 5 Forsøgsdeltagerne kan i løbet af forsøgsperioden ansøge om ændringer i forsøg. Kirkeministeren træffer afgørelse, om hvorvidt ansøgning om ændring af forsøg imødekommes.

•••

Stk. 6 Kirkeministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om frister i forbindelse med forsøg og ansøgning om forsøg, herunder om forsøgsskabelonen, facilitering m.v.

•••
profile photo
Profilside