14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om forsøg i folkekirken § 6

Uddrag fra forarbejderne til lov om forsøg i folkekirken § 6:

Til § 6
Ifølge den foreslåede § 6, stk. 1, kan forsøg afsluttes inden forsøgsperioden udløb, hvis de menighedsråd, der deltager i forsøget, er enige herom.Det betyder, at når kun ét menighedsråd – for sig selv – deltager i et forsøg, da kan dette menighedsråd til enhver tid afslutte forsøget ved simpelt stemmeflertal.Det betyder endvidere, at når flere men...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.