14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forsvarets personel § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om forsvarets personel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. June 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Forsvarsministeren kan indkalde hjemsendte værnepligtige og hjemsendte kvinder på værnepligtslignende vilkår, jf. §§ 7 og 8,

  • 1) under krig eller andre ekstraordinære forhold og

  • 2) i katastrofetilfælde.

•••

Stk. 2 Under de forhold, der er nævnt i stk. 1, har ansatte i forsvaret pligt til at forrette tjeneste og kan ikke forlange ansættelsesforholdet eller rådighedskontrakten bragt til ophør.

•••

Stk. 3 Ansatte, der er meddelt tjenestefrihed, eller hvis kontrakt er midlertidigt ophævet, har pligt til at forrette tjeneste under de forhold, der er nævnt i stk. 1.

•••

Stk. 4 Militært personel, der tidligere har haft ansættelse på Forsvarsministeriets område i mindst 1 år, har under de forhold, der er nævnt i stk. 1, pligt til at forrette tjeneste indtil den pågældende når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension. Tjenesten kan ikke overstige i alt 36 måneder. Pligten gælder dog ikke for tidligere ansatte, som på anden vis er forpligtet til at forrette tjeneste i forsvaret.

•••

Stk. 5 Ansatte, herunder tidligere ansatte, jf. stk. 4, der forretter tjeneste under de forhold, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, ydes løn m.v. efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.

•••

Stk. 6 Forsvarsministeren kan fastsætte regler om, at personer, der er omfattet af stk. 1-4, og som varetager eller skal varetage samfundsvigtige funktioner uden for forsvaret, fritages for pligten til at forrette tjeneste.

•••
profile photo
Profilside