14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fremme af integritet i idrætten § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om fremme af integritet i idrætten og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1168 af 07. October 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer
Kulturministeren kan fastsætte regler om, at nærmere bestemte idrætsorganisationer har pligt til at indføre og håndhæve bestemmelser om bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer som forudsætning for ydelse af lovbestemte tilskud.

•••

Stk. 2 Kulturministeren kan fastsætte regler om, at der i tilfælde af overtrædelse af de i medfør af stk. 1 fastsatte regler kan ske bortfald eller reduktion af de i stk. 1 omtalte tilskud.

•••
profile photo
Profilside