14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fremme af integritet i idrætten § 9a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om fremme af integritet i idrætten og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1168 af 07. October 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9a Motions- og fitnesscentre skal informere om, hvorvidt de har indgået samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark, jf. § 9. Informationen skal ske ved skiltning, der opsættes ved det enkelte centers indgangsparti på en sådan måde, at den er synlig for kunderne. Hvis centeret har en hjemmeside, skal samarbejdsaftalen med Anti Doping Danmark ligeledes angives her.

•••

Stk. 2 Anti Doping Danmark fastsætter efter kulturministerens godkendelse de nærmere krav til udformning af informationen.

•••

Stk. 3 Med bøde straffes den, der undlader at informere efter stk. 1. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside