14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 29 af 11. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Virksomheder, der kan få tilbagebetalt afgift efter følgende love, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen få afgiften tilbagebetalt månedsvis:

  • 1) Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., dog bortset fra benzinafgift.

  • 2) Lov om afgift af elektricitet.

  • 3) Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

  • 4) Lov om afgift af naturgas og bygas m.v.

  • 5) Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

•••

Stk. 2 Månedsvis tilbagebetaling efter stk. 1 kan kun gives til virksomheder, hvis samlede afgiftsbeløb efter de nævnte love udgør mindst 30.000 kr. årlig.

•••

Stk. 3 Der kan ikke ske månedsvis tilbagebetaling af beløb under 5.000 kr. men tilbagebetalingen kan omfatte flere måneder under ét.

•••
profile photo
Profilside