14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 29 af 11. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om tilbagebetaling af afgift efter § 2. Ministeren fastsætter herunder regler i forbindelse med virksomheders indtræden i eller udtræden af ordningen.

•••

Stk. 2 Opkrævningslovens kapitel 5 finder anvendelse på tilbagebetaling efter § 2.

•••

Stk. 3 Såfremt en virksomhed har fået for meget tilbagebetalt efter § 2, afkræves virksomheden det overskydende beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

•••

Stk. 4 §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på beløb efter stk. 3.

•••

Stk. 5 Tilbagebetaling efter § 2 kan kun ske, såfremt virksomheden for tidligere afgiftsperioder har opfyldt sine angivelses- og betalingsforpligtelser efter merværdiafgiftsloven.

•••
profile photo
Profilside