14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 896 af 24. August 2004. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 En lønmodtager, hvis rettigheder i henhold til denne lov er krænket, kan tilkendes en godtgørelse.

•••

Stk. 2 Afskediges en lønmodtager, fordi denne har rejst krav i henhold til denne lov, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse.

•••

Stk. 3 For lønmodtagere, der er omfattet af en overenskomst som nævnt i § 1, stk. 1, jf. herved tillige § 1, stk. 2, kan sager om krænkelse af rettighederne efter sådan en overenskomst, herunder om den i stk. 1 og 2 nævnte godtgørelse, som ikke bliver behandlet ad fagretlig vej, afgøres ved de civile domstole.

•••
profile photo
Profilside