14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om hæftelse for børns erstatningsansvar § 2:

Til § 2
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2009, og at den finder anvendelse på skader, der forvoldes ved handlinger foretaget efter lovens ikrafttræden. Tilsvarende gælder ved skadevoldende undladelser....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.