14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Hav- og Fiskerifonden § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om hav- og fiskerifonden og bygger på lovbekendtgørelse nr. 19 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Obligatorisk digital kommunikation
Miljø- og fødevareministeren og erhvervsministeren kan hver for sig inden for deres ressortområde fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra ministerierne om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør heraf, skal foregå digitalt.

•••

Stk. 2 Ministrene kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

•••

Stk. 3 En digital meddelelse anses efter denne lov for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

•••

Stk. 4 Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf er et krav, at et dokument, som er udstedt af andre end milj- og fødevareministeren eller erhvervsministeren, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 5. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

•••

Stk. 5 Ministrene kan fastsætte nærmere regler om opfyldelse af underskriftskrav, jf. stk. 4.

•••
profile photo
Profilside