14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om hemmelige patenter § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om hemmelige patenter og bygger på lovbekendtgørelse nr. 107 af 24. January 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2a, 3 og 7 straffes, såfremt ikke højere straf er forskyldt efter andre lovbestemmelser, med bøder eller fængsel indtil 1 år.

•••

Stk. 2 Med samme straf anses den, der til uvedkommende åbenbarer en opfindelse, efter at forsvarsministeren i henhold til § 8, stk. 3 har truffet bestemmelse om fortsat hemmeligholdelse.

•••

Stk. 3 I retssager vedrørende de i denne lov omhandlede opfindelser kan retten bestemme, at sagen skal behandles for lukkede døre.

•••
profile photo
Profilside