14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i mellemøsten § 3:

Til § 3
Bestemmelsen skal ses i tilslutning til § 9, stk. 1, i lov om forsvarets personel, jf. lovbekendtgørelse nr. 822 af 8. december 1986, hvorefter forsvarsministeren under krig eller andre ekstraordinære forhold kan foretage de nødvendige indkaldelser af personel. Som det fremgår af almindelige bemærkninger til lovforslaget, vurdere...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.